Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Milan Purdek: Pracovať sme začali pred dvadsiatimi rokmi

Názory Michala Bešinu na prácu s mládežouv MFK Lokomotíva Zvolen vyvolali polemiku aj v radoch jeho kolegov - trénerov.

Dôležitou súčasťou klubu MFK Lokomotíva Zvolen sú aj mládežnícke kategórie, veď od kvalitnej práce s mládežou sa odvíja aj postavenie a kvalita seniorského mužstva. Milan Purdek pracoval s mládežou nielen ako pedagóg, ale veľkou mierou sa dlhodobo podieľal na príprave mladých futbalistov aj ako tréner MFK (najskôr aj ako učiteľ športovej prípravy v hokejových triedach v rokoch 1974 - 1981 na 1. ZŠ Zvolen, no neskôr vo futbalových triedach 1994 - 2012 /1994 - 2004 v Môťovej, 2004 - 2012 na ZŠ J. Alexyho na Sekieri). Publikovaný rozhovor s Michalom Bešinom pod názvom „V športových triedach to musí byť aj o kvalite“ ho zaujal, ale hlavne zaskočil.

„Autor veľmi trefne objasnil nový projekt Grassroots. Podnet k mojej reakcii odpovedať na článok mi dala odpoveď pána Michala Bešinu, citujem: Nechcem sa opakovať, ale darmo máme futbalové triedy 18 rokov, keď sa do nich nevyberajú talenty.

Pýtam sa teda pána Bešinu, aké právo má on hodnotiť športové triedy, keď bol mimo diania futbalu vo Zvolene 25 rokov a absolútne nemá skúsenosti s vytváraním športových tried? Teoretické by aj mohol mať, ale prax je a nielen vo Zvolene úplne iná. Hodnotiť prácu športových tried vo Zvolene, existujúcich 20 a nie 18 rokov, má právo len príslušný školský orgán a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vyjadrujem sa k tejto otázke ako učiteľ, ale aj ako zástupca riaditeľky školy, pretože som sa zúčastnil spolu s pánom Peterkem, trénerom mládeže vo Zvolene od roku 1982, všetkých výberov od 1. až po 18. triedu, a bol som za ich vytvorenie spoluzodpovedný,“ vyjadril sa na úvod Milan Purdek.

Akým spôsobom sa teda výbery robili a aké bolo ich pole pôsobnosti?

- Od roku 1993 približne do roku 2002 som pravidelne navštevoval základné školy v meste Zvolen, ale aj v blízkom okolí (Dobrá Niva, Sielnica, Lieskovec, Zvolenská Slatina, Budča, Kováčová), kde som vyhľadával talenty s použitím dostupných pohybových testov, spolupracoval s rodičmi detí a vytváral tak spolu s pánom Peterkem športové triedy, kde, samozrejme, sme museli prekonávať aj určité problémy. Väčšinou najväčším bol fakt, že nie všetci talentovaní sa ocitli na našej škole, a to z dôvodov zdravotných alebo po nesúhlase rodičov, poprípade aj riaditeľov daných škôl.

Pri vyhľadávaní talentov ste teda narážali na problémy?

- A dokonca aj úsmevné príhody. Napríklad, pri návšteve na ZŠ v Dobrej Nive mi pani riaditeľka od srdca povedala: Viete, pán Purdek, my vás tu neradi vidíme, keď nám nahovárate žiakov...

Alebo na jednej zo zvolenských škôl som si v rohu telocvične dával dokopy žiakov, na druhej strane ich pán riaditeľ odhováral. Postupne však prišlo obdobie, keď základné školstvo nabehlo na systém „právnej subjektivity“ a neskôr na financovanie škôl na počet žiakov. Riaditelia škôl si nepriali návštevy na školách a výbery sa tak komplikovali. Kontakt so žiakmi bol len mimo školy, a to buď vyhliadnutím talentov na rôznych súťažiach v rámci okresu, alebo v rámci našej prípravky.

Vaše aktivity ale nesúviseli len so „spoluprácou“ so školami...

- Postupne aj za pomoci vedenia MFK a Pavla Grznára, vedúceho oddelenia kultúry a športových aktivít Mestského úradu vo Zvolene, sa začala pre žiakov organizovať Mestská žiacka liga. Zo začiatku to bol projekt pre žiakov 5. ročníkov, ktorý sa hral na veľkom ihrisku, no postupne sme prešli na model pre 3. a 4. ročníky so zmenšenou plochou. V súťaži, ktorá sa pravidelne koná v mesiacoch apríl a máj, sú sledovaní chlapci, ktorí majú predpoklady pre futbal, pričom po jej skončení sú pozvaní na záverečné testy. No a tu sa začína problém, ktorý sa do roku 2002 neobjavoval, že chlapci sú vybratí, aj sú ochotní ísť do športovej triedy, žiaľ, rodičia nesúhlasia. Viditeľne klesol záujem aj tým, že sa zrušila ZŠ v Môťovej a žiaci prešli na ZŠ J. Alexyho.

Čo hlavne odrádza rodičov?

- Ako dôvod väčšinou rodičia uvádzajú, že sú ešte malí, iba piataci. Volili sme teda formu, že žiak nenavštevoval športovú triedu ako piatak, zúčastňoval sa poobedňajších tréningov a postupne v šiestej, niekedy v siedmej triede rodič už súhlasil. Toto dopĺňanie mali už na starosti jednotliví tréneri v určitých svojich triedach alebo družstvách.

Aký bol teda dôsledok?

- V danej situácii sa tam dostali aj menej talentovaní žiaci. Uvediem však môj posledný päťročný cyklus, športovú triedu ročník narodenia 1995/1996. Chlapci začali „fungovať“ v školskom roku 2006/07 ako piataci (1995 - tréner Peterke, 1996 - tréner Purdek). Postupne od nás odišli tí menej talentovaní, či už po neplnení pohybových a športových, zdravotných, ale aj disciplinárnych podmienok, pričom sme sa nevyhli ani odchodom do iných klubov (napríklad Balko do Dukly Banská Bystrica). Do tejto istej triedy však postupne pribúdali v 6. a 7. ročníku talenty stiahnuté z okolia (roč. nar. 1996), ako napríklad z Kriváňa (hráč Hriňovej) Michal Šufliarsky - momentálne U19 v banskobystrickej Dukle, z Detvy Martin Šufliarsky a zo Stožku Martin Ferko - momentálne v doraste Detvy, zo Stožku Patrik Klimo (hráč Zvolena) - momentálne v U19 v Podbrezovej, z Pliešoviec Matej Čurma (hráč Zvolena) - predaný do Ružomberka, momentálne hráč U19 a reprezentant Slovenska U17, zaradený už do zimnej prípravy A tímu corgoňligistu, z Pliešoviec aj Jozef Malatinec – momentálne hráč Zvolena U19 a Dominik Rovňan - hráč Zvolena, no momentálne pôsobiaci v Podbrezovej U 19. Ročník narodenia 1995 reprezentoval príchod Martina Huďana zo Zvolenskej Slatiny, ktorý v súčasnosti oblieka dres A tímu MFK. Toto bola športová trieda, ktorá končila v školskom roku 2010/11, pričom z nej iba dvaja chlapci zanechali aktívny futbal, jeden je vážnejšie zranený, no a, žiaľ, Tomáš Huňady tragicky zahynul. Ostaní hrávajú v rôznych dorasteneckých súťažiach. Práve týmto príkladom som chcel poukázať na fakt, že postupne sa dá dopĺňať aj zo začiatku nevydarená športová trieda. Treba hľadať, rozprávať s rodičmi, a, samozrejme, vysokú aktivitu musia vyvíjať tréneri, pretože my nie sme porovnateľný klub s Duklou Banská Bystrica či Ružomberkom, Žilinou.

Práca v MFK bola pre vás ťažká, no prospešná pre klub, pre rozvoj talentov. Prečo reagujete na uverejnený rozhovor?

- Viete, keď zrazu príde niekto po 25 rokoch k futbalu, a tvrdí, že do športových tried sa nevyberajú talenty, čím vlastne zhodí prácu ľudí, ktorí v nich roky pracujú, ale aj tých, ktorí niekoľkými rokmi aktívne pomohli pri práci v týchto triedach, nahnevá vás to. Spomeniem naozaj tých, ktorých prácu som si vždy vážil - Ľubomír Čerešňák (trénoval ročník narodenia 1984/85), Ján Bíreš (roč. nar. 1985/86), Róbert Banski (roč. nar. 1984/85 a ďalšie), Ernest Peterke (roč. nar. 1986/87, 1984/85, 1999/2000), Peter Píš, Pavol Vidiečan (roč. nar. 1988/89), Radoslav Ištván (roč. nar. 1992/93). Spomeniem ale aj ďalšie mená, ktoré pomáhali určitú dobu ako tréneri pri výchove žiakov v športových triedach - Vojtech Mozoláni (zvolenská futbalová legenda, pôsobil ako tréner brankárov), Daniel Valach, Peter Jodas, Ján Oravec, Juraj Mazúch, Peter Pálka, Peter Blaško, ale moji bývalí žiaci, teraz už kolegovia tréneri Matej Révay a Adam Kelemen. Nemôžem, samozrejme, zabudnúť na Ivana Galáda, momentálne trénera reprezentácie Slovenska do 21 rokov, ktorý jedného času pracoval v našom klube a teda aj so športovými triedami ako šéftréner mládeže. Ja osobne som trénoval roč. nar. 1983/84 - 1. športová futbalová trieda - 4-ročný cyklus, 1987/88 - 5-ročný cyklus, 1988/89/90/91 - 3-ročný cyklus, 1995/96 - 5-ročný cyklus, 2000/01- 1 - ročný! Nemôžem zabudnúť však na vedúcich družstiev, a túto funkciu všade na Slovensku vykonávali rodičia, ktorí boli neodmysliteľnou súčasťou každej športovej triedy. Prvým bol Jozef Révay, potom postupne ďalší - Ivan Nagy, Vladimír Ďubek, Ladislav Pavúk, Šimkovič, Ján Hámorník, Pavol Krčmárik, Roman Masný, Ladislav Bielik s manželkou Bieliková, Benko a mnohí ďalší.

V období vášho pôsobenia ste pracovali aj s talentmi, ktoré vo futbale niečo dosiahli?

- Za môjho pôsobenia v športových triedach vo futbale by som z každej určite mohol vymenovať aspoň päť veľmi dobrých talentov, ktoré vychovávali už spomínaní tréneri. Z tých najväčších spomeniem napríklad Petra Grajciara (roč. nar. 1983) - slovenský reprezentant, Tomáša Ďubeka (1987) - slovenský reprezentant, Matej Čurma (1996) - slovenský reprezentant do 17 rokov, Matej Révay (1984), Peter Chromý (1983), Ivan Nagy (1985), Tomáš Škantár (1986), Miroslav Kmeť (1988) - v žiackom veku možno väčší talent ako Ďubek, Ján Rerich (1989) - dochádzal dennodenne zo Sebechlieb 42 km, Igor Lietava (1990), Juraj Kuchár (1991), Lukáš Roziak (1992), Rastislav Pepich (1993), Marek Borgoň (1994), Peter Kováč (1995), Michal Šufliarsky (1996), Jakub Marcinek (1997), František Berky (1998). Treba ale spomenúť aj chlapcov Uhrína (1986) a Húževku (1988), ktorí dochádzali z Krupiny, či Polyaka (1987) s Beníkom (1987), ktorí dochádzali do školy ešte zo vzdialenejších Hontianskych Nemiec.

Všetko reálne a „tvrdé“ fakty športových tried. Ako teda na záver zhrniete vašu „reakciu“ na vyjadrenia Michala Bešinu?

- V určitej pasáži svojho rozhovoru pán Bešina kritizuje aj predošlé vedenie MFK, na čo tiež nemá právo, pretože bol ďaleko od diania vo zvolenskom futbale. Vyjadrovať sa hádam môžeme my, ktorí sme niečo s týmto futbalom prežili. Nikto z nás to nemal ľahké. Čo mňa najviac trápilo, bol, lepšie povedané nebol, prechod dorastencov do A mužstva. Viacerí chlapci si určite šancu zaslúžili, veď hrali náročnú 2. ligu Východ. Zdôvodňovať a vyvracať tvrdenia pána Bešinu by sa dalo ešte podrobnejšie, aj keď nakoniec si myslím, že sa pravdepodobne chcel vyjadriť inak, ako to vyznelo. Bolo treba pre verejnosť objasniť fakty. Pán Bešina v závere píše, že raz treba začať... Pekne napísané. Lenže my sme začali už pred dvadsiatimi rokmi.

Úspechy futbalových športových tried

NIKE CUP – finálový turnaj starší žiaci (roč. nar. 1987, rok 2002, tréneri Galád a Peterke)

MSR v minifutbale – finálový turnaj mladší žiaci (roč. nar. 1993, rok 2005, tréner Ištván; roč. nar. 1992/93, rok 2008, tréneri Purdek a Révay; roč. nar. 1995/96, rok 2011, tréneri Peterke a Purdek)

OTAVA CUP 2002 (Sušice, Česká republika) – starší žiaci 1. miesto (roč. nar. 1987/88, tréneri Peterke a Purdek)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 6. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 2. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 3. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 4. Novinka medzi prefabrikátmi
 5. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 6. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. The future of M&A in Europe
 9. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 10. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 272
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 486
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 993
 4. Aká je chémia vôní 10 758
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 486
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 852
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 846
 8. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 257
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 213
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 823
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Zvolen - aktuálne správy

Reprezentácia do 20 rokov nastúpila do zvolenskej bubliny

Všetci zúčastnení mali negatívne testy na koronavírus.

Mladí slovenskí reprezentanti.

Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

Nemocnici vo Zvolene pribúdajú pozitívni zamestnanci aj pacienti

Pri nemocnici naďalej funguje mobilné odberové miesto na bezplatné antigénové testovanie.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

V Nitre padnú hlavy. Len či správne...

Húfna kritika (aj) od ex-hráčov. Za Nitru nastupuje v prvej slovenskej lige najmenej odchovancov v histórii.

Už ste čítali?