Nedeľa, 22. máj, 2022 | Meniny má Júlia, Juliána

ObFZ vo Zvolene – Spravodaj č. 36

Správy ŠTK ObFZ predseda Ing. Vladimír Orság:

ŠTK žiada MFK Krupina o predloženie originálu tlačiva „ Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii Vilčan Pavel r.č. 880910 do 10. 5. 2006 pod disciplinárnymi dôsledkami.

ŠTK na základe predloženého rozpisu FK Stožok nariaďuje odohrať doma hrané MFS FK Stožok nasledovne: Stožok – Hriňová 14. 05. 06 o 11, 00 hod., Stožok - O. Lúka 21. 05. 06 o 17, 00 hod., Stožok – Lukavica 04. 06. 06 o 17, 00 hod., Stožok – El. Zvolen 18. 06. 06 o 17, 00 hod. Všetky MFS sa odohrajú na ihrisku TJ Kriváň.

SkryťVypnúť reklamu

ŠTK na základe výsledku šetrenia kontumuje MFS II. tr. dospelí Int. Zvolen – ŠKP Krupina XVIII. Kolo zo dňa 23. 04 .06 v prospech ŠKP Krupina a 3 body a skóre 3 : 0 priznáva ŠKP Krupina.

ŠTK nariaďuje odohrať MFS II. tr. dospelých XX. Kolo zo dňa 07. 05. 06 H. Moravce – Podzámčok na ihrisku v Teranoch v hracom dni a v ÚHČ.

Správy KM ObFZ predseda Dipl. Z. T. Vojtech Šando:

KM schvaľuje výsledky MFS ml. žiakov Ob. majstrovstva XII. Kolo 29. 04. 06

Vígľaš – Pstruša - Stožok 0 : 17 ( 0 : 10 ), Zvolen“C“ - Budča 11:0 (7:0)

KM schvaľuje výsledky MFS st. žiakov XI. Kolo zo dňa 29. 04. 06:

Dudince – Bzovík 1:0 ( 0 :0 ), V. Pstruša – Sielnica 5:2 ( 3:2), Zv. Slatina - Kriváň 0:1 (0:0), Sása – Látky 0:1 (0:1), Dúbravy – Budča 1:6 (0:3).

KM nariaďuje odohrať MFS st. žiakov Sielnica – Dudince z 6. 5. na 7. 5. 0 12, 00 hod.

SkryťVypnúť reklamu

Správy DK ObFZ predseda Eduard Katina:

D – 91 Cibuľa Stanislav 810128 MFK Krupina zastavená činnosť 1 MFS nepodmienečne od 3. 5. 06 podľa I 5 / a.

D – 92 Ďurica Rastislav 750213 TJ Kriváň zastavená činnosť 1 MFS nepodmienečne od 3. 5. 06 podľa I 5 / a.

D – 93 Kubiš Ján 691202 Látky zastavená činnosť 1 MFS nepodmienečne od 3. 5. 06 podľa I1 / a.

D – 94 Vankovic Marcel 710201 Dudince“B zastavená činnosť 3 MFS nepodmienečne od 3. 5. 06 podľa I 6 / a.

D – 95 Plavucha Jaroslav 750716 D. Huta zastavená činnosť 3 MFS nepodmienečne od 3. 5. 06 podľa I 6 / a.

D – 96 Pantík Stanislav 760412 Očová“B“ zastavená činnosť 1 MFS nepodmienečne od 3. 5. 06 podľa I 1 / a.

D – 97 Kucharka Miroslav 811112 Int. Zvolen zastavená činnosť na 3 mesiace od 24. 04. 06 súčasný trest sa vykoná po uplynutí 3 – mesačného trestu.

SkryťVypnúť reklamu

Zastavenie činnosti na 1 MFS nepodmienečne za 4 X ŽK od 3. 5. 06: Puškár Martin 730202 Sliač, Droppa Michal 830327 Pliešovce, Krajč Pavel 710901 Bzovík, Dendiš Ján 841205 H. Nemce, Šufliarsky Miroslav 760817 Stožok od 26. 04. 06. Zastavenie činnosti na 2 MFS nepodmienečne od 3. 5. 06 Dorotovič Ján 760624 Zv. Slatina.

DK ObFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 06 o 15, 00 hod. : R – Brachna, AR 1 Valentíni AR 2 Urbánek, ved. družstva Lukavica Trebuľa, ved. O. Lúka Ligač.

Účasť pod disciplinárnymi dôsledkami.

DK ObFZ upozorňuje FK Lukavica, že v prípade neuhradenia finančných pohľadávok zo Spr. č.13 ( 2 000,- Sk ) do 16. 5. 06, bude FK vylúčený zo súťaží riadených ObFZ, nakoľko nespĺňa podmienky pre zaradenie do súťaže ( rozhodca ).Voči FK budú uplatnené ďalšie disc. opatrenia, vyplývajúce s DP.

DK ObFZ upozorňuje FK Senohrad, že v prípade neuhradenia finančných pohľadávok zo Spr. č.13 ( 2 000,- Sk ) do 16. 5. 06, bude FK vylúčený zo súťaží riadených ObFZ, nakoľko nespĺňa podmienky pre zaradenie do súťaže ( rozhodca ).Voči FK budú uplatnené ďalšie disc. opatrenia, vyplývajúce s DP

DK ObFZ trestá ved. družstva Kucharka Miroslav st. Int. Zvolen zákazom akejkoľvek činnosti pri FK Inter Zvolen na dobu 4 mesiace od 24. 4. 06.

DK ObFZ trestá FK Int. Zvolen pokutou 2 000,- Sk za neoprávnený štart hráča.

Pokutu 2 000,- + poplatok 600,- Sk uhradiť do 15 dní po zverejnení.

DK ObFZ trestá FK Int. Zvolen podmienečným vylúčením zo súťaže do konca súť. Ročníka 05 / 06.

DK ObFZ prerokovala žiadosť hráča Novosad Igor o zmenu trestu a jeho trest mení na 1 MFS podmienečne do 31. 08. 06.

Správy KR ObFZ predseda Mgr. Pavel Melicherčík: Delegačný list č. 21

I. tr. dospelí 21. kolo 14. 05. 06 o 16, 30 hod.: Lieskovec – V. Pstruša St. Kučera, Mil. Kučera, Želiezka, Balák, Sliač – Krupina Hanes, Fazekaš, Kucharka, Mažgút, Bzovík – H. Nemce Mišuth, Halama, Paučo, Katina, Sása – Látky Krpeľan, Sivok, Šumný, Gajdoš, Kriváň – Sielnica Galád, Slatinský, Mojžita, Bartánus, Zv. Slatina – Ž. Breznica Korčok, Zelník, Gúži, Alakša Š, Pliešovce – Očová Srholec, Škurla, Venglár, Melicherčík Dohrávka Látky – Ž. Breznica 16. kolo 19. 5. 06 o 17, 00 hod. Škurla, Mil. Kučera, Srholec, Mažgút.

I. tr. dorast 21. kolo 14. 5. 06 o 14, 00 hod.: Kriváň – Sielnica Mojžita, Slatinský, Bartánus, Zv. Slatina – Budča Zelník, Gúži, Alakša Š., Lieskovec – V.Pstruša Kučera Mil., Želiezka, Balák,

II. tr. dospelí 21. kolo 14. 5. 06 o 16, 30 hod.: H. Moravce – Č.D. Badín Sádovský, Marko, Brachna, Diviak, Podzámčok – ŠKP Krupina Urbánek, Kasarda, J. Kučera, Milka ( Ne 10, 30 hod. ), Turová – ŠKP Detva Pražma, Kasarda, J. Kučera, Milka, Sebechleby – D. Huta Sever, Szabó, Kováč, Int. Zvolen – Babiná Ivanič, Mir. Kučera, Valentíni,( Ne 14, 00 hod ) Dudince“B – Budča Slatinský, Mojžita, KR,( So ÚHČ ),Dohrávka 12. 5. 17, 00 hod Sebechleby – Č. D. Badín Kováč, Szabó, Futák.

Dohrávka ŠKP Detva – H. Tesáre 12. 5. 17, 00 hod. Paučo, Fazekaš, Želiezka.

III. tr. dosp. sk.“A“ 21. kolo 14. 5. 06 o 16, 30 hod.: Očová “B“ – Sliač “B“ Obročník, Podhradský, ( So ÚHČ ), El. Zvolen – O. Lúka Paučo, Mil. Kučera ( Ne 10, 00 hod. ), Stožok – Hriňová Galád, Slatinský,( Ne 11, 00 hod.)

III. tr. dosp. sk.“B“ 21. kolo 14. 5. 06 o 16, 30 hod.: H. Nemce“B“ – Terany Sever, Futák, ( So 10, 00 hod. ), Senohrad – Litava Nohavička, Žiak, Uňatín – Rykynčice Kováč, Szabó ( Ne 10, 00 hod.)

Ml. žiaci 14. kolo 13. 5. 06 o 10,00 hod.: Stožok – Krupina“B“ Mir. Kučera, V. Pstruša – Zvolen “C“ Marko.

St. žiaci 13. kolo 13. 5. 06 o 12, 00 hod.: Sielnica – Bzovík Magová, Dudince – Kriváň Kováč,( Ne 14, 30 ),Vígľaš – Látky Marko, Zv. Slatina – Budča Gúži ( Ne 12, 00 hod.), Sása – Dúbravy Žiak

Delegovanie dohrávok z 9. 4. na 19. 5. 16. kolo 17, 00 hod: Č. D. Badín – Babinmu Šumný, Futák, Mir. Kučera, D. Huta – Budča Slatinský, Paučo, Gúži, Diviak, H. Moravce – Dudince“B“ Obročník, Podhradský, Nohavička, Podzámčok – Int. Zvolen Želiezka, Valentíni, Urbánek, Balák ,Turová – Sebechleby Harík, Kasarda, J. Kučera,

III. tr. sk. “A“: El. Zvolen – Lukavica Sivák, Marko, Stožok – Sliač“B“ Žiak, Brachna ( Kriváň ), Hriňová O. Lúka Srholec, Mir. Kučera.,

III. tr. sk.“B“: Senohrad – Cerovo Futák, Rykynčice – Litava Kováč.

Usmernenie pre FK, R, a DZ pôsobiace v pôsobnosti ObFZ vo Zvolene

Pretože je v rámci pôsobnosti ObFZ Zvolen nejednotnosť pri spôsobe vyplácania rozhodcov a delegátov zväzu, ObFZ vo Zvolene vydáva v záujme zjednotenia tohto postupu usmernenie pre FK, R a DZ vo veci vyúčtovania náležitostí vyplácaných futbalovými klubmi rozhodcom a delegátom zväzu.

Doporučený postup: Futbalový klub predloží každému rozhodcovi resp. DZ samostatne tlačivo „PRÍKAZNÁ ZMLUVA“, ktoré FK obdržal od ObFZ vo Zvolene.

Článok 1 časť „PRÍKAZCA“ a článok 2 tejto Príkaznej zmluvy vyplní podľa predtlače usporiadajúci klub. Každý rozhodca resp. DZ v časti „PRÍKAZNÍK“ vypíše svoje osobné údaje vrátane rodného čísla. Bez vyplneného rodného čísla FK náležitosti nevyplatí. Na str. 2 si R resp. DZ vyplní tabuľku podľa predtlače, kde bude uvedená odmena podľa RS ObFZ Časť XVII. Hospodárske náležitosti, bod 4. Poplatky a pokuty str. 14, z tejto odmeny si vypočíta daň (19%) ktorú uvedie do predtlačenej kolonky, ďalej uvedie cestovné náležitosti, stravné a poštovné(vo výške 29,- Sk). Sumár položiek odmena, cestovné, stravné a poštovné krátené o vypočítanú daň sa uvedie do kolonky spolu a po vyplatení tejto čiastky R resp. DZ podpíše prevzatie náležitostí. Rozhodca resp. DZ má právo účtovať cestovné hromadným dopravným prostriedkom do výšky dvojnásobku predložených cestovných dokladov, vrátane MHD ak cestu absolvoval hromadným dopravným prostriedkom. Pri ceste absolvovanej osobným vozidlom uvedie v kolonke cestovné ev. č. vozidla a pod toto ev.č. uvedie cestovné do výšky cestovného hromadným dopravným prostriedkom bez MHD (v prípade absolvovanej cesty osobným vozidlom nie je nárokovateľná položka MHD).

Futbalový klub po vyplatení náležitostí na základe takýchto PRÍKAZNÝCH ZMLÚV odvedie zrazenú daň najneskôr do pätnásteho dňa nasledovného mesiaca miestne príslušnému správcovi dane (Daňovému úradu) a v tom istom termíne podá na Daňový úrad aj Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane. Vzor tlačiva „Oznámenie platiteľa dane...“ bude FK obratom zaslaný resp. môžu si ho osobne prevziať u sekretára ObFZ. Rozhodcom resp. DZ už ďalšia povinnosť voči Daňovému úradu na základe takejto PRÍKAZNEJ ZMLUVY nevzniká. Vyplácanie odmien rozhodcom a DZ formou PRÍKAZNEJ ZMLUVY bolo z úrovne ObFZ vo Zvolene prejednané s Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a Zdravotnou poisťovňou, kde bolo konštatované že táto forma je Daňovým úradom akceptovateľná a voči Sociálnej poisťovni resp. Zdravotnej poisťovni žiadna ďalšia povinnosť nevyplýva ani od FK ani od R príp. DZ. Toto usmernenie je záväzným pokynom pre všetky FK, rozhodcov a delegátov zväzu a jeho nerešpektovanie sa bude posudzovať ako nerešpektovanie nariadení riadiaceho orgánu, ktoré bude podliehať disciplinárnemu pokračovaniu.

Karol Béla, sekretár ObFZ Zvolen,

Ing. Juraj Pilát v. r. predseda ObFZ vo Zvolene.

Najčítanejšie na My Zvolen

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 3. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 4. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 7. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 1. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 2. Gestačný diabetes mellitus
 3. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 5. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 6. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 7. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 8. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 1. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 579
 2. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 4 597
 3. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 4 075
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 3 852
 5. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 1 938
 6. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 412
 7. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 199
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 004

Blogy SME

 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Helena Michlíková: Taliansko- Slovensko
 3. Juraj Droppa: Šanca pre 486 učiteľov na lepšie platenú prácu, alebo...
 4. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách
 5. Monika Bošková: Ako mi ochoreli morské prasiatka (2. časť)
 6. Anna Miľanová: Potreba odluky cirkví od štatu.
 7. Ivan Beňovič: Populárne mobilné messengery a súkromie ich používateľov
 8. Marek Košík: Muži v jaskyni
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 12 083
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 205
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 878
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 4 841
 5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 4 074
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 937
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 127
 8. Tupou Ceruzou: Pôjdeš do basy, ty hajzel! 1 909
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 3. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 5. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 6. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Zvolen - aktuálne správy

Na udeľovaní Novinárskej ceny v Bratislave sprevádzal Ľubicu Stančíkovú manžel.

Porota vyzdvihla kvalitu investigatívnej práce, ktorá poukazuje na nekalé praktiky v súvislosti s pozemkami v okolí Liptovskej Mary.


20. máj
Obranca Samuel Hain ostáva v HKM Zvolen.

Sumár ďalších pohybov v kádri HKM Zvolen.


(sč a 2 ďalší 20. máj
Zo zásahu na dopravnej priemyslovke vo Zvolene.

Pre zápach vo firme zasahovali hasiči aj v Detve.


20. máj
Štvorylka na zvolenskom námestí.

Na podujatí očakávajú päťsto tanečníkov.


(MOJ) 19. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Helena Michlíková: Taliansko- Slovensko
 3. Juraj Droppa: Šanca pre 486 učiteľov na lepšie platenú prácu, alebo...
 4. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách
 5. Monika Bošková: Ako mi ochoreli morské prasiatka (2. časť)
 6. Anna Miľanová: Potreba odluky cirkví od štatu.
 7. Ivan Beňovič: Populárne mobilné messengery a súkromie ich používateľov
 8. Marek Košík: Muži v jaskyni
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 12 083
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 205
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 878
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 4 841
 5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 4 074
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 937
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 127
 8. Tupou Ceruzou: Pôjdeš do basy, ty hajzel! 1 909
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 3. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 5. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 6. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu