Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Zábudlivosť, pohodlnosť, nezáujem...

Využili ste možnosť venovať dve percentá zo svojich daní niektorej organizácii, združeniu či nadácii? Alebo je našej slovenskej náture takáto problematika ľahostajná? – pýtali sme sa v uliciach Zvole

Denisa Čierna: Ešte som túto možnosť nevyužila, ale tento rok sa chystáme. Syn chodí do tenisového klubu, takže tam chceme venovať naše dve percentá. Predtým som sa o to veľmi nezaujímala, ani nebol čas. Uvažovali sme síce aj v predchádzajúcich rokoch, no kým sme sa rozhodli komu, bolo po termíne. Neskoro sme sa zobudili...

Helga Tužinská: Chcela som venovať svoje dve percentá, ale bývalý zamestnávateľ urobil v účtovníctve nejaký problém, takže sa prevod nakoniec nezrealizoval. Chcela som ich venovať do oblasti športu, pretože hrám pravidelne tenis. Teraz máme založené občianske združenie, keď budem mať možnosť, dám ich tomuto združeniu.

Skryť Vypnúť reklamu

Pavel Darula: Som na invalidnom dôchodku, nemám príjem, ale manželka túto možnosť využíva. Je učiteľkou, takže prispieva školstvu. Kde by som ich ja venoval? Nezamýšľal som sa nad tým, ale určite to najviac potrebuje školstvo a zdravotníctvo.

Ľuboš Myslivec: Nie, nevyužil som. Prečo? Nechcel som si komplikovať život. Tam sa má niečo vyplňovať... Z pohodlnosti. Tie dve percentá sú takou malou čiastkou, že nikomu nepomôžu.

Martin Dvořák: Doteraz som dve percentá z daní nedaroval. Mal som nízku daň, ale, priznám sa, ani som nevenoval tejto možnosti príliš veľkú pozornosť. Človek v návale práce na to akosi zabudne, odkladá to na neskôr... Zatiaľ som si nenašiel čas, aby som vyplnil potrebný formulár. Tento rok som sa však rozhodol, že už na to nezabudnem, určite týmto organizáciám a nadáciám pomôže každá koruna. Komu, to som sa ešte nerozhodol, možností je veľa.

Skryť Vypnúť reklamu

Viera Zvarková: Dvakrát som venovala. Raz môjmu pracovisku, to je sféra školstva, raz škole, ktorú navštevuje moje dieťa. Tento rok ešte váham komu, ale rozhodovať sa určite budem len medzi týmito dvoma možnosťami. Dcéra tancuje rokenroll, mohla by som ich venovať aj tanečnej škole, ale rozhodla som sa takto. Viem, že ľudia túto otázku berú na ľahkú váhu, povedia si, čo už ja mojimi dvoma percentami pomôžem, ale ak si aspoň každý druhý povie, že to má zmysel, potom táto akcia bude mať svoje opodstatnenie. Vybavovanie nie je zložité, za nás to vybavil zamestnávateľ.

Ľuba MOJŽIŠOVÁ

Ako a koľko venovať zo svojich daní?

Ak nevenujete dve percentá dane z vášho príjmu na konci tretieho mesiaca v roku niektorej organizácii, ostanú v štátnej pokladni.

Skryť Vypnúť reklamu

Ministerstvo financií vypracovalo tlačivá, prostredníctvom ktorých môžete svoje dve percentá poukázať vybranej organizácii. Venovať ich môžete aj viacerým: právnické osoby môžu venovať minimálne 250 Sk, fyzické 20 Sk. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy v prospech prijímateľov, pre ktorých ste sa rozhodli. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, pretože peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Okrem daňového priznania už nepodávate žiadne iné samostatné tlačivo (aké bolo v roku 2004). Tiež už nebudú akceptované minuloročné tlačivá. Ak ste zamestnanec a daňovú povinnosť za vás vyrovnáva zamestnávateľ, do 30. apríla doručte na daňový úrad tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vám na požiadanie vystaví mzdové oddelenie zamestnávateľa, a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zo zaplatenej dane. To vyplníte sám na základe údajov z formuláru Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je súčasťou Vyhlásenia o poukázaní.

Duševné zdravie nie je ľahké definovať

Podľa štatistík trpí duševným ochorením 400 miliónov ľudí na svete. Nie každý, kto má duševné problémy, vyhľadá pomoc psychológa alebo psychiatra. Duševné zdravie nie je ľahké definovať, platí však zásada, že duševné problémy pramenia z dlhodobého stresu. Vo Zvolene od roku 2001 existuje občianske združenie Delfín, ktoré sa zameriava na skvalitnenie života ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných. Ako nám povedal zástupca združenia Vladimír Svorák, ich zámerom je pomôcť pacientom, ktorí potrebovali pomoc psychológa alebo psychiatra pri ich integrácii do spoločenského života. S Delfínom spolupracuje občianske združenie Opora, ktoré sa orientuje na dodržiavanie ľudských práv psychicky chorých a pre ich príbuzných. Podľa slov predsedníčky združenia Magdalény Zubekovej, pre príbuzných organizujú rôzne besedy s odborníkmi či prednášky s lekármi. Obidve združenia pracujú na vybudovaní Domu duševného zdravia, ktoré by bolo piatym zariadením na Slovensku.

(moj)

Skrášľujú sídliská aj vidiek

Komunitná nadácia Zdravé mesto každoročne, už od roku 1994, finančne prispieva na desiatky projektov v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Podľa slov správkyne nadácie Beaty Hirt, sú to malé, ale nie bezvýznamné projekty. „Zamerané sú na skrášľovanie priestranstiev na mestských sídliskách i okolitom vidieku, na výstavbu detských ihrísk, športovísk, úpravu školských areálov, na zmysluplnejšie trávenie voľného času detí a mládeže či na organizovanie kultúrnych a športových akcií a vzdelávacích podujatí. Naša nadácia tiež vytvára lepšie podmienky pre hendikepovaných spoluobčanov a podporuje talentované deti a talentovanú mládež.“ V roku 2005 nadácia podporila 44 projektov v celkovej sume 1,2 miliónov Sk. Rozdáva, aby podporila dobrú myšlienku, a teraz sa uchádza o vašu priazeň, ktorú jej môžete prejaviť dvoma percentami z vašich daní.

(moj)

KOZA formuje vzťah k prírode už u detí

 

Karpatské ochranárske združenie altruistov (KOZA) je občianske združenie, ktoré vlani oslávilo desať rokov. V oblasti starostlivosti o chránené územia pôsobí väčšinou v regióne južného Podpoľania, aktivity však orientuje aj na severné Podpoľanie. Ako nás informoval konateľ združenia Jaroslav Babic, zozačiatku sa orientovali na praktickú starostlivosť ochrany prírody. „Znamená to napríklad kosenie a oplotenie chránených území a čistenie porastov, aby sme zamedzili ich zarastaniu a udržali pôvodný stav biotopov. Zameriavame sa aj na propagáciu Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana formou vydávania pohľadníc, informačných materiálov, opravou turistických chodníkov či organizovaním akcií pre verejnosť, akými sú rôzne fotosúťaže a výstavy. Dnes sa venujeme hlavne deťom. Vydali sme pre ne publikáciu zameranú na ochranu prírody a s I. základnou školou vo Zvolene sme pripravili projekt, ktorý sme aplikovali na každom vyučovacom predmete. Napríklad na matematike deti počítali, koľko zhruba vyprodukuje strom kyslíka.“ Už piaty rok pokračuje KOZA vo vedeckej súťaži Hupericum, určenej pre žiakov druhého stupňa základných škôl z regiónov Zvolena a Detvy. „Tento rok súťaž pripravujeme spoločne so Správou CHKO Poľana a finančne sa zapojilo aj mesto Zvolen. Robíme ju zábavnou formou a bude v máji v Arboréte Borová hora. Vlani sme ju robili na Pustom hrade,“ dodáva J. Babic.

KOZA organizuje aj stráže prírody, čo sú dobrovoľní pracovníci, ktorí usmerňujú pohyb a správanie sa turistov v prírode, čím chcú zabrániť jej zdevastovaniu. „Strážnici“ absolvujú školenia, vrátane právnického, aby sa pri svojej práci nedostali do stretu so zákonom. Pre všetky aktivity potrebuje združenie finančné prostriedky. Jednou z foriem získania financií sú 2 percentá z dane.

(moj)

Boli to stratené existencie, my sme ich vrátili k rodinám

Verejnosť vníma narkomanov kriticky. Drogový fenomén však pretrváva a v jeho područí sa môže ocitnúť ktokoľvek. Hranica, pri ktorej človek skĺzne na šikmú plochu, je krehká. Vrátiť sa bez pomoci mnohí nedokážu. „Boli to stratené existencie, ktorých sa zriekli aj príbuzní a my sme ich vrátili do spoločnosti, medzi ľudí,“ hovorí Jaroslav Dolák, riaditeľ resocializačného strediska Návrat vo Zvolene-Kráľovej. „Mnohí by bez našej pomoci zomreli. V súčasnosti tu máme 12-člennú skupinu, taká je naša kapacita. Traja sa liečia na hepatitídu C, zapríčinenú práve užívaním drog. Mávame tu tiež ľudí, ktorí páchali trestnú činnosť, okúsili život za mrežami a teraz v ich mysli nastal obrat. Chcú sa vyliečiť, viesť zmysluplný život. Vlani sa u nás vystriedalo 26 klientov, ôsmi si po resocializácii našli zamestnanie, takže sú osožní pre spoločnosť, jeden začal študovať na vysokej škole... Vrátili sa k rodinám.“ Návrat je nezisková organizácia a každá koruna je jej vzácna. „Sme vďační za všetko, aj za materiálnu pomoc,“ dodáva J. Dolák. Komunita nemá odborný personál. Zariadenie si vedú sami. Najväčšími odborníkmi sú tí, ktorí predtým brali drogy - a prestali. Ktorí však stále potrebujú našu pomoc. Veď raz sa tam môže ocitnúť aj niekto z našich blízkych.

(moj)

Zmierňujú utrpenie iných

Slovenský Červený kríž pomáha zmierňovať utrpenie tých, ktorých postihlo nešťastie. Snaží sa zlepšiť život najviac zraniteľných. Poskytuje operatívnu pomoc počas krízových situácií, na ktorú sa pripravujú humanitárne jednotky Červeného kríža. Územný spolok SČK vo Zvolene ponúka aj možnosti vzdelávania sa v kurzoch prvej pomoci (s európskym certifikátom), v rekvalifikačných kurzoch pre opatrovateľky (uznávané sú vo všetkých štátoch Európskej únie), v kurzoch pre plavčíkov a v masérskych kurzoch. „Ako jediná dobrovoľná nezisková oranizácia sa systematicky staráme o rozvoj darcovstva krvi a budujeme centrálny register darcov,“ hovorí riaditeľka Územného spolku SČK vo Zvolene Zuzana Matušovicová. „Venujeme sa starým a chorým, aj deťom a mládeži. Preto sa aj v tomto roku uchádzame o dve percentá z príjmov od občanov a firiem. Vďaka prostriedkom z dvoch percent vašich daní, ktoré Červený kríž získal, dnes lepšie rozvíjame viac humanitárnych projektov a aktivít. Pomôžte nám pomáhať...“ apeluje riaditeľka.

(moj)

Ochraňujú prírodné hodnoty

Združenie Slatinka vzniklo v roku 1993 so zámerom ochraňovať prírodné hodnoty a životné prostredie najmä v regióne Zvolena. Zapája sa do rozhodovania o projektoch s vplyvom na životné prostredie, upravuje verejné priestranstvá a pomáha aktívnym občanom chrániť životné prostredie. Finančné prostriedky, ktoré získava z dvoch percent z daní, nepoužíva na režijné náklady združenia, ale ich investuje na zlepšenie životného prostredia. „Je to napríklad na opravu niektorého ihriska alebo na kosenie Laníc. Snažíme sa starať o konkrétne miesto, ktoré je z hľadiska životného prostredia vzácne,“ hovorí koordinátorka združenia Martina Paulíková. „Väčšinou sú to miesta s rozdrobenými vlastníckymi vzťahmi, ktoré majú nedostatočnú údržbu a starostlivosť.“

Združenie sa snaží zapájať do rozhodovania o životnom prostredí aj iných. V Centre voľného času Domino na Ul. Belu IV. zriadilo ekoporadňu Zelená skrinka, kde sú k dispozícii vždy vo štvrtok od deviatej do sedemnástej hodiny. „V ekoporadni nájdu ľudia informácie, ako môžu riešiť ich konkrétny problém v oblasti životného prostredia,“ ozrejmuje M. Paulíková.

(moj)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 35 455
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 34 347
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 060
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 412
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 987
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 159
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 693
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 375
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 293
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 4 558
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Zvolen - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Dôvodom je znížiť tlak na zdravotníkov.

5 h

Auto skončilo prevrátené na streche.

7 h

Systém sa neosvedčil.

20 h
Veronika sa narodila maminke Jarke 21. 1. 2021.

Aj zdravotníci čakali, či sa dnes niekto vypýta na svet.

21. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

7 h

Záchranári odkazujú, nie každý s Covidom patrí do nemocnice.

12 h

Správa Národného parku Nízke Tatry sa obrátila na návštevníkov prírody s výzvou.

20. jan