Sobota, 1. apríl, 2023 | Meniny má Hugo

Pýtate sa. Odpovedajú kandidáti na primátora Zvolena

Kandidátom sme za vás položili otázky, ktoré ste nám posielali.

(Zdroj: Pavel Albert a archív)

Kandidátov na primátora Zvolena sme sa pýtali za vás. Položili sme im otázky, ktoré ste nám posielali do pripravovaného diskusného fóra Ako ďalej vo Zvolene.

Odpovede od kandidátov - Lenka Balkovičová, Miroslav Kusein a Matej Snopko - uverejňujeme v abecednom poradí.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo vo Zvolene platené parkovanie prevádzkuje súkromná firma na pozemkoch mesta?

L. Balkovičová: Keď v roku 2008 bola zákonom zrušená možnosť vyberať mestu peniaze za parkovné, odrazu vypadli z rozpočtu príjmy v niekoľkomiliónovej výške. A tak v tom čase jediným legálnym riešením bolo prenajať parkovacie plochy a získať iným spôsobom nájomné. Preto v roku 2011 na základe verejnej súťaže došlo bývalým vedením mesta k podpísaniu nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov. V roku 2021 zmluva skončí, nájomca je povinný previesť mestu všetky parkovacie automaty za jedno euro a mesto si už bude vyberať parkovné samo.

SkryťVypnúť reklamu

M. Kusein: V roku 2007 bola prijatá novela zákona o miestnych daniach a poplatkoch, ktorá zakazovala mestám vyberať parkovné. Pre Zvolen to znamenalo, že centrum mesta bolo od rána do neskorých popoludňajších hodín obsadené autami z iných miest. Zvolenčania mali problém zaparkovať v centre pri vybavovaní svojich bežných vecí. Zákon umožňoval jediné riešenie prenajať parkoviská súkromnému prevádzkovateľovi. Preto bola vymenovaná komisia zložená z poslancov aj zamestnancov mesta, ktorá vypracovala podmienky výberového konania, tieto boli v mestskom zastupiteľstve schválené a následne sa uskutočnilo medzinárodné výberové konanie. To vyhrala práve firma EEI, ktorá ponúkla mestu najvýhodnejšie podmienky. Treba povedať, že mesto má z tohto prenájmu aj príjem do svojho rozpočtu. Medzitým sa opäť zmenila legislatíva. Preto budem v prípade môjho zvolenia presadzovať, aby po ukončení zmluvy s EEI bolo parkovanie a jeho prevádzkovanie vo výlučnej kompetencii mesta Zvolen.

SkryťVypnúť reklamu

M. Snopko: Zmluvu na prevádzkovanie parkovania, v prípade nášho volebného víťazstva Zvolena pre ľudí, najprv dôkladne zanalyzujeme a stanovíme si ďalší postup. Spoločnosti EEI končí zmluva 1. júla 2021. Podmienky zmluvy sú dovtedy pre obe strany záväzné a určite nechceme poškodiť mesto a jeho obyvateľov. Prečo k tomu pristúpili? Pýtajte sa tých, ktorí tú zmluvu podpísali, no sme toho názoru, že mesto si musí robiť gazdu na svojich pozemkoch tak, ako si želá väčšina občanov Zvolena. A vyžadovať dôsledné plnenie zmluvy. Riešiť parkovanie v centre mesta po vypršaní zmluvy plánujeme záchytnými parkoviskami, ako sme predstavili Hlbiny. A, samozrejme, dôsledné zabezpečenie rezidenčného parkovania v mestských častiach po výstavbe dostatočného počtu parkovacích miest. Tam, kde nie je možné vybudovať statické parkovanie, pripravíme systém výstavby poschodových parkovacích domov.

SkryťVypnúť reklamu

Jeden z kandidátov v predchádzajúcej kampani na primátora sľúbil vyčistiť priehradu a spraviť oddychovú a rekreačnú zónu. Ako je to s priehradou?

L. Balkovičová: Ja som nikdy nesľubovala vyčistenie priehrady a budovanie akejkoľvek oddychovej zóny, aj keď by som to veľmi rada realizovala. Mesto totiž nemá žiadnu kompetenciu a možnosť uvedené práce nariadiť alebo zabezpečiť. Priehradu spravuje Slovenský vodohospodársky podnik a pozemky v jej okolí patria súkromným osobám.

M. Kusein: Na odstránenie sedimentov z priehrady, žiaľ, neboli vyhlásené výzvy z fondov EÚ. Ide o finančne náročný projekt, ktorý nie je možné zvládnuť z vlastných finančných zdrojov. V každom prípade bude mať mesto Zvolen najbližšie dva roky silnejšie príjmy z podielových daní od štátu, takže je tu priestor na majetkovo-právne vyrovnanie pozemkov. A to je prvý predpoklad, aby sa s úpravou okolia priehrady a najmä prístupových komunikácií k chatám a záhradám mohlo začať. Samotná priehrada a jej okolie predstavuje cenné územie, ktoré je potrebné zrevitalizovať na športovo-rekreačnú zónu. Pre lokalitu Môťovskej priehrady nebol šťastný krok, že mesto namiesto toho, aby vysporiadalo pozemky v tejto lokalite, vyhodilo vyše 1,2 milióna eur za nekvalitný pozemok na Barinách.

M. Snopko: Priehrada je problém, do ktorého sa mienime pustiť hneď v prípade volebného víťazstva. Žiada si to komunikáciu so Slovenským vodohospodárskym podnikom a vlastníkmi pozemkov, potom budeme múdrejší. V okolí priehrady plánujeme vytvoriť oddychovo- rekreačnú zónu pre Zvolenčanov. Na riešenie sa dajú okrem iného využiť finančné prostriedky z európskych fondov, z Nórskeho finančného mechanizmu a ďalšie zdroje.

Ktorý variant cestného obchvatu Zvolena preferujete?

L. Balkovičová: Severný obchvat mesta považujem za najlepšie riešenie pre Zvolen. Odbremení nielen tranzitnú diaľkovú dopravu, ale aj dopravu dochádzajúcich do zamestnaní, napríklad z blízkej Detvy do Banskej Bystrice. Mnohí si totiž skracujú cestu cez stred mesta, ktoré nie je na takúto záťaž dimenzované a spôsobuje to nielen zápchy, ale aj hlučnosť, znečistenie ovzdušia a aj narúšanie statiky budov v úzkych uliciach mesta. A práve preto som za severný obchvat Zvolena.

M. Kusein: Jediným správnym riešením pre odľahčenie dopravy na Lučeneckej ceste a v centre mesta je severný obchvat s odbočením z R1 pri Kováčovej a trasovaním po hranici katastrov miest Zvolen a Sliač do priestorov Borovej hory a kúpeľov Sliač. Je veľká škoda, že mesto svojím váhaním doslova premrhalo štyri roky. Bola šanca aktívne vstúpiť do procesu výstavby R2 s požiadavkou urýchleného budovania obchvatu Zvolena. Keby som takto pristupoval pred pár rokmi k riešeniu mimoúrovňovej križovatky smerom na Krupinu, mesto by sa doteraz trápilo so zápchami aj na tejto križovatke.

M. Snopko: Jednoznačne severný variant R2. Všetko máme presne opísané v našom volebnom programe, ktorý zahŕňa aj riešenie Lučeneckej cesty, vnútorného a vonkajšieho okruhu mesta Zvolen, cyklotrás a chodníkov. Podporujeme variant, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy a výstavby, je logický a prináša najmenej škôd pre prírodu a obyvateľov Zvolena. K tomuto riešeniu sa priklonili aj obyvatelia nášho mesta v petícii, ktorú sme aj s poslancom Petrom Košíkom odovzdali na Úrade vlády minulý rok.

Prečítajte si tiež: Kandidáti v mestách a obciach okresu Zvolen Čítajte 

Ako budete podporovať kultúrne organizácie v inej zriaďovateľskej pôsobnosti, napríklad v pôsobnosti BBSK, ktoré pôsobia vo Zvolene? Svoje služby poskytujú predovšetkým obyvateľom Zvolena a šetria finančné prostriedky mestu, keďže nemusí zriaďovať takéto organizácie, napríklad mestskú knižnicu.

L. Balkovičová: Podpora akejkoľvek kultúrnej organizácie je možná len formou dotácií, ktoré sú upravené všeobecne záväzným nariadením. Zo zákona môže mesto dotovať nákup knižného fondu, čo aj robí.

M. Kusein: V zmysle platnej legislatívy mesto môže podporovať aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov, napríklad BBSK, ktoré pôsobia na území mesta a poskytujú služby našim obyvateľovom, prostredníctvom dotácií. Za môjho primátorovania mesto takto podporovalo predstavenia v Divadle J. G. Tajovkého, Zámocké hry zvolenské – dotáciou na predstavenia, ako aj krajskú knižnicu Ľ. Štúra - dotáciou na nákup knižného fondu. Rovnaký postup treba zvoliť pri všetkých kultúrnych organizáciách, ktoré svojou činnosťou pokrývajú potreby Zvolena a jeho obyvateľov.

M. Snopko: Všetko je o spolupráci, ale vzhľadom na to, že spolu s Petrom Košíkom sme poslancami BBSK, je táto cesta spolupráce priechodnejšia. Vynasnažíme sa do rozpočtu zvolenských kultúrnych organizácií získať čo najviac finančných prostriedkov. Veríme, že nás v tom podporia aj ďalší poslanci BBSK z nášho mesta.

Čo nového chystajú kandidáti pre obyvateľov Zlatého potoka, mesta? Tiež dôchodcov?

L. Balkovičová: Zlatý potok, tak ako aj iné sídliská, potrebuje súrne riešiť parkovanie. Som rada, že sa nám podarilo vytvoriť približne 50 parkovacích miest na Prachatickej ulici a vytlačiť zo sídliska nákladné autá. Kladieme veľký dôraz na ďalšie možné riešenia systému parkovania. Po rozhovoroch s obyvateľmi sídliska určite pristúpime k prehodnoteniu liniek MHD. Všeobecne plánujeme prehodnotiť celú mestskú hromadnú dopravu.

M. Kusein: Pre Zlatopotočanov plánujem zrevitalizovať park J. D. Matejovie, vybudovať atletickú dráhu pri ZŠ M. Rázusa, skvalitniť verejné osvetlenie, opraviť cesty a chodníky a zabezpečiť ich kvalitnú zimnú údržbu. Umiestniť kontajnery na odpad pod povrchom, skvalitniť cestu k záhradkárskej osade, vymeniť starý poruchový vodovod a nefunkčnú kanalizáciu za novú. Zriadiť priechod pre chodcov na Lieskovskej ceste smerom k autobusovej zastávke, upraviť parkovisko na konečnej zastávke A. Hlinku, vybudovať osvetlenie ku garážam. Zabezpečiť, aby Zlatý potok bolo čisté a bezpečné sídlisko, zaviesť kamerový systém na civilný i vojenské cintoríny so stálou 24-hodinovou službou.

Mesto: Máme jedno z najväčších i najkrajších historických námestí v Európe, ale, žiaľ, nedokončené, preto v centre mesta plánujem dokončiť rekonštrukciu Námestia SNP – Park Ľ. Štúra a priestor od pošty po zámok, ako i rekonštrukciu samotného Zvolenského zámku a jeho návršia. Mesto súrne potrebuje novú modernú plaváreň s 50-metrovým bazénom, letné moderné kúpalisko. Plánujem zrekonštruovať ďalšie MŠ a ZŠ. Chcem získať do mesta nového investora v IT sektore a dať prácu mladej generácii. Plánujem postaviť nové nájomné byty, zrevitalizovať školské športové areály so zameraním na cielené športy, urýchlene vybudovať severný obchvat mesta, postaviť parkovacie domy na sídliskách.

Seniori: Plánujem zmodernizovať kluby pre seniorov novým vybavením (nábytok), nákupom novej počítačovej techniky s pripojením na internet. Ďalej chcem zabezpečiť rôzne prednášky a kurzy podľa požiadaviek a podporiť ich v záujmových aktivitách. V Môťovej plánujem vybudovať senior centrum a v centre mesta denný stacionár. Chcem organizovať domáce i zahraničné zájazdy, poskytnúť zľavy v MHD, prípadne bezplatnú MHD pre seniorov, deti a študentov. A dotáciami podporovať kultúru a šport.

M. Snopko: Zlatý potok potrebuje revitalizáciu parku Matejovie, otočku pre autobusy, kamerový systém napojený na mestskú políciu, nové parkovacie miesta a prístupové cesty k záhradám a garážam (podobne, ako to bolo vybudované na Sekieri v tomto volebnom období). Pre seniorov sme spoluorganizovali športové dni a organizovali spoločenské posedenie. Ohlasy boli veľmi pozitívne a touto cestou chceme pokračovať ďalej. Veľmi sú žiadané spoločné poznávacie výlety. Prínosom bude MHD pre seniorov zdarma. Mesto je povinné podieľať sa na aktivitách svojich dôchodcov, aby neprežívali - ale aktívne žili jeseň svojho života. Jednoznačne k tomu prispeje aj denný stacionár, ktorý doteraz všetky vedenia mesta len sľubovali. Bude stáť na mieste bývalej ZŠ v Môťovej. Taký je náš realistický plán.

Prečo sa pani Balkovičová a pán Schaller uchádzajú len o post primátora a nekandidujú aj za poslanca? Aj z postu poslanca predsa môžu presadzovať svoje vízie.

L. Balkovičová: Dlho som rozmýšľala, či sa budem uchádzať aj o poslanecký post. Napokon som usúdila, že keď kandidujem na miesto primátorky a v kandidatúre nebudem úspešná, ponechám aspoň na čas rozhodovanie plne v iných rukách. A v takom prípade sa tiež budem aktívne verejne angažovať.

Dokedy bude mesto šetriť na verejnom osvetlení? To je mesto na tom tak ekonomicky zle? Zvlášť pri zamračenom a daždivom počasí na jeseň a v zime je v podvečerných hodinách úplná tma, stožiare popri hlavných cestách vo viacerých častiach mesta vôbec nesvietia. Zato niekedy svietia ešte v dopoludňajších hodinách.

L. Balkovičová: Mesto nešetrí na verejnom osvetlení, jeho zapínanie je nastavené automaticky na svitanie a stmievanie. Keď svieti niekedy počas dňa, vykonáva sa na ňom údržba.

M. Kusein: Mesto nemá dôvod šetriť na základných komunálnych službách, akým je verejné osvetlenie. Za môjho pôsobenia vo funkcii primátora Zvolena mesto hospodárilo s rozpočtom 27 miliónov eur (hospodárska kríza), v roku 2018 hospodári s rozpočtom vyše 40 miliónov eur.

M. Snopko: Toto je len technický problém, ktorý vyriešime okamžite, pretože aj nás rozčuľuje, keď je mesto neosvetlené. Dnes už poznáme úsporné svietiace systémy - takže to nie je o peniazoch, ale iba o schopnostiach riadiť mesto. Tieto problémy budú operatívne riešiť Technické služby Zvolen, ktoré v čo najkratšom čase zriadime.

K Zvolenu v mestskej časti č. 2 patrí Lukové aj Zolná. Keďže je počet obyvateľov relatívne malý, mesto na investície zabúda s výhovorkou, že sú dôležitejšie investície v častiach s väčšou hustotou obyvateľov. Je to napríklad pokrytie pitnou vodou v Lukovom všetkým, keďže vybudovaná sieť bola poddimenzovaná, pokrytie kanalizáciou pre všetkých obyvateľov Lukového, keďže vybudovaná čistička nemá už kapacity na pripojenie ostatných, cestná infraštruktúra s chodníkmi, keďže na frekventovanom cestnom ťahu v Zolnej obyvatelia chodia po nebezpečnom okraji vozovky. Čo teda kandidáti plánujú v prípade zvolenia pre dané mestské časti Lukové a Zolná urobiť? Budú vedieť po zvolení tieto služby aj v mestskom zastupiteľstve presadiť? Akým spôsobom?

L. Balkovičová: Zolná a Lukové sú malé mestské časti, v ktorých sa postupne realizujú väčšie investície. Lukové zažíva v posledných rokoch stavebný boom. Len nedávno (v roku 2010) tam bola realizovaná výstavba kanalizácie a čistička. Na jej rozšírenie je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu a všetky povolenia. Pre Zolnú sme prichystali projektovú dokumentáciu na vybudovanie kanalizácie spolu s čističkou, máme platné stavebné povolenie a vzhľadom na pomerne náročnú investíciu sa orientujeme aj na cudzie zdroje, ktoré sú potrebné pre jej výstavbu. Cesty do týchto obcí spravuje Banskobystrický samosprávny kraj, časť ciest bola opravená a v nasledujúcom období budeme ešte rokovať o ďalších opravách, prípadne o vybudovaní chodníka pre chodcov popri hlavnej ceste v Zolnej.

Čo sa týka presadenia služieb po zvolení v mestskom zastupiteľstve, záleží na každom poslancovi, ako vie s kolegami vyrokovať a presadiť zaradenie tej - ktorej investície do rozpočtu mesta. Rozhodovanie o peniazoch patrí do kompetencie poslancov a k schváleniu rozpočtu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

M. Kusein: Zabezpečenie pitnej vody a čističky odpadových vôd pre obyvateľov našich obcí je našou prioritou číslo 1. Za môjho primátorovania v roku 2007 sme z envirofondu z ministerstva životného prostredia získali finančnú podporu na vybudovanie kanalizácie v Lukovom a taktiež sme pripravili projekt na vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd v Zolnej. Napriek hospodárskej kríze sa tento projekt riadne dokončil a je v užívaní. Odvtedy sa však tieto časti rozrástli. Kanalizáciu a ČOV v Zolnej je preto potrebné vybudovať čo najskôr z vlastných zdrojov, prípade z envirofondu. Lukové a Zolná majú silný potenciál pre rozvoj individuálnej rodinnej výstavby.

A či a akým spôsobom budem vedieť po zvolení tieto služby presadiť aj v mestskom zastupiteľstve? Lobovaním za správnu a potrebnú vec a vecným argumentovaním, ako som to dokázal v minulosti pri viacerých úspešných projektoch, napr. práve spomínaná kanalizácia a čistička odpadových vôd v Lukovom. Čo sa týka chodníka, prípadne priechodov pre chodcov, je potrebné povedať, že cesta v Zolnej je vo vlastníctve vyššieho územného celku a s touto požiadavkou sa musí primátor mesta obrátiť na predsedu BBSK.

M. Snopko: Už pri schvaľovaní rozpočtu mesta Zvolen v roku 2017 sme jednoznačne deklarovali názor, že v Zolnej musí byť vybudovaná kanalizácia. Rovnako potrebuje zlepšiť infraštruktúru aj Lukové. Pokiaľ sa tieto dve časti mesta v oblasti infraštruktúry nezlepšia, nebude možné zabezpečiť ich rozvoj. Zahŕňa to aj prístupové cesty. Stačí sa pozrieť na rozvoj Budče a hneď nám je všetkým jasné, že keď sa chce, tak sa dá. Vedenie mesta mohlo získať na základe akčného plánu zdroje EÚ, bohužiaľ, k tomu pristúpilo mimoriadne lajdácky. Do tohto procesu treba zapojiť všetky odborné sily mesta, pretože stále je šanca tieto zdroje využiť.

Čo s týka presadenia aj v mestskom zastupiteľstve, to záleží koľko a akých poslancov bude do zastupiteľstva zvolených. Iniciatíva Zvolen pre ľudí a jej kandidáti na poslancov predstavujú veľmi silný odborný potenciál. Ak budeme úspešní, sme pripravení spolupracovať so všetkými konštruktívnymi poslancami mestského zastupiteľstva.

Ako plánujete riešiť problematiku separácie odpadov vo Zvolene? Aká je podľa vás maximálna suma, ktorú budú ľudia ochotní platiť za odpad a aké sú plány na túto sumu z pozície mesta? Aké sú plány na zvýhodnenie tých, čo recyklujú, a znevýhodnenie tých, čo nerecyklujú? Platba rovnaká pre všetkých obyvateľov nie je spravodlivá, aké sú plány na vytvorenie spravodlivejšieho systému? Existujú plány na samostatnú recykláciu ľahko recyklovateľných materiálov (PET, PP, Fe, Al) ešte predtým, ako sa zavedie zálohovanie PET fliaš a plechoviek?

L. Balkovičová: Nevidím zatiaľ dôvod na zvýšenie poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, pretože sa mestu nezvyšujú výdavky s tým spojené. Naopak, poplatky ostávajú rovnaké. Čo sa týka separácie, v tejto chvíli sú občania obeťou zlých zákonov. Odvoz a likvidáciu separovaného odpadu musí platiť tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov. Tá stanoví množstvo, ktoré zaplatí, a ak ľudia vyseparujú viac, je problém. Mesto to tiež nemôže zaplatiť, takže všetci s nádejou čakáme na zmenu zákonov na úrovni štátu.

M. Kusein: Mesto musí prijať účinné opatrenia na zvýšenie separácie s cieľom minimalizovať množstvo odpadu uloženého na skládke. Iba tak dokážeme udržať, resp. znížiť výšku poplatku za tuhý komunálny odpad (TKO). Ďalšou možnosťou je vybudovať veľkokapacitné polopodzemné kontajnery, s výstavbou ktorých sme začali za môjho pôsobenia vo funkcii primátora. Tu vidím možnosti finančných úspor hlavne v nákladoch na dopravu. Súčasná legislatíva v nakladaní s TKO mestám umožňuje určiť výšku poplatku na základe skutočného množstva vyprodukovaného odpadu, na rozdiel od poplatku za tzv. množstevný zber.

M. Snopko: Plánujeme zriadiť samostatnú komisiu pre odpadové hospodárstvo. Bude tvorená prevažne z občanov mesta. Občania vedia o svojich mestských častiach najviac, viac ako biznismeni. Tento program potrebuje kvalitný manažment. V rámci legislatívnych možností mesta pristúpime k okamžitému riešeniu separácie odpadu, a to informovanosťou obyvateľov. Obyvateľ Zvolena by mal pochopiť zmysel, pozitíva a najmä možnosť nižších platieb za smeti.

Ako obyvateľku Sekiera, ktorá rada využíva bicykel ako dopravný prostriedok, ma zaujímajú plány ohľadne rozvoja cyklistickej dopravy. Všetci kandidáti deklarujú svoj záujem v tejto oblasti, ale reálny pokrok sme nezaznamenali. Majú kandidáti aspoň predstavu o potrebnej výške finančných prostriedkov na reálny pokrok v tejto oblasti, napr. vybudovanie cyklistického chodníka na Sekier alebo do Banskej Bystrice a kde tieto peniaze zobrať?

L. Balkovičová: Veľmi ma mrzí, že sa mi nepodarilo splniť sľub a nevybudovali sme cyklistický chodník zo Sekiera do mesta. Bola k tomu vypracovaná projektová dokumentácia, začali sme s majetkovo-právnym vyrovnaním pozemkov a zistili sme, že v najbližších rokoch plánuje Slovenský vodohospodársky podnik zvyšovať hrádze rieky Slatina proti povodniam. A keďže chodník má ísť práve po hrádzi Slatiny, je potrebné počkať na ich úpravu. Napriek tomu sme v neustálej komunikácii a plánujeme budovať chodník spolu s ich investíciou.

M. Kusein: Počas môjho primátorovania boli vypracované projektové dokumentácie a vydané stavebné povolenia na vybudovanie cyklotrás Sekier - centrum a Podborová - centrum. Náklady predstavujú sumu zhruba 3 milióny eur. Tieto prostriedky bolo možné čerpať z fondov EÚ, je škoda, že mesto túto možnosť nevyužilo. Môj volebný program ráta s ich výstavbou, vrátane dobudovania cyklotrasy Zvolen – Sliač - B. Bystrica.

M. Snopko: Poznám tento problém z každodenných zlých skúseností kolegu Petra Košíka, ktorý je Sekierčan a Môťovčan. Budem pokračovať veľmi dôsledne, aby sa doprava (autom, bicyklom aj peši) zo Sekiera do mesta zlepšila. Postavíme novú lávku pre peších v Nižovci ponad Slatinu.

Ako vidia kandidáti možnosti zlepšenia kvality MHD? Vo večerných hodinách je verejná doprava, teda určite na Sekier, úbohá. Vo všeobecnosti ma zaujíma, prečo sa robia projekty, ktoré sú také krátkozraké. Pri rekonštrukcii Lučeneckej cesty nebol dobudovaný chodník od OMW, na druhej strane je chodník, ktorý je v zime neudržiavaný. Ako sa máme dostať na Sekier, keď chceme ísť pešo? Prečo už pri rekonštrukcii nebol vybudovaný aspoň jeden kruhový objazd?

L. Balkovičová: MHD si vyžaduje rozsiahle prehodnotenie z viacerých dôvodov a určite to bude jedna z prvých úloh, ktorej sa budem venovať.

M. Kusein: Otázka častejších spojov MHD na Sekier v neskorších večerných hodinách je riešiteľná aktualizovaním grafikonu MHD. Projekt rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky vrátane chodníka na Lučeneckej ceste nebol v gescii mesta. Komunikácia je štátna, nie je majetkom mesta.

Ako sú plány pani primátorky pri rekonštrukcii priestorov pri stanici koordinované s plánmi spoločnosťou ŽSR? Aké zmeny sa plánujú v parku, ktorý je pri stanici? Aké sú plány ostatných kandidátov?

L. Balkovičová: Park pri stanici sa bude postupne revitalizovať, máme vypracovanú projektovú dokumentáciu, ktorú ešte dopracovávame z hľadiska úpravy fontán a inštalovania pitných fontán. Podľa tohto projektu sa budú postupne zabezpečovať všetky rekonštrukčné a revitalizačné práce.

M. Kusein: Park Š. Višňovského pri železničnej stanici potrebuje komplexnú revitalizáciu, vrátane osvetlenia, mobiliáru, kamerového systému a rekonštrukcie fontány.

V akom časovom horizonte vidia kandidáti vybudovanie kruhového objazdu pod zámkom a pri Hypernove, keďže to považujem za určite pálčivejší problém ako plaváreň. Čo sa kúpaliska týka, jeho výstavba v priestore pár kilometrov od Kováčovej a Sliača sa mi zdá ako nonsens. Nebola by rozumnejšia MHD alebo cyklochodníky na existujúce kúpaliská? Hranie sa na vlastnom piesočku nezodpovedá veľmi myšlienkam zdieľanej ekonomiky. Neplánujete zaviesť referendum ohľadne investícií mesta nad nejakú sumu, napríklad 500-tisíc eur?

L. Balkovičová: Kruhový objazd pri Hypernove by sa mohol začať budovať už budúci rok, sú naň schválené peniaze v rozpočte BBSK. Pripravuje sa aktualizácia projektovej dokumentácie a majetkovoprávne vyrovnanie časti pozemkov. Kruhový objazd pod zámkom je zatiaľ len v rovine vízie. Vybudovanie novej kvalitnej plavárne spolu s kúpaliskom považujem za potrebné pre život v meste. Termálne vody nie sú vhodné na súťažné plávanie. Je naším cieľom, aby Zvolenčania chodili plávať, aby mali v lete miesto, kde sa môžu osviežiť a mesto takýmto spôsobom poskytne pre nich aj cenovo dostupné vstupné.

M. Kusein: Kruhové objazdy pri zámku a Hypernove patria medzi moje prioritné úlohy. Som presvedčený, že mesto so 41-tisíc obyvateľmi potrebuje letné kúpalisko. Otázkou je, v ktorej časti mesta a za aké celkové finančné náklady. Cyklochodník na Sliač máme, cyklochodník na Kováčovú je zahrnutý v územnom pláne mesta, treba ho iba zrealizovať.

M. Snopko: Kruhový objazd pri Hypernove obsahoval aj náš volebný program do BBSK. A vidíte, dnes už vieme, že sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte, ktorý sme v BBSK schválili. Takmer splnený je aj bod znovuotvorenia železničnej prevádzky Zvolen – Šahy.

Rád by som sa opýtal pána Kuseina, keby sa stal opäť primátorom, či by sa obkolesil pôvodnými ľuďmi ako predtým. Počul som dosť veľa negatívnych názorov na jedného nemenovaného bývalého viceprimátora a voliči sa obávajú, že pri vašom zvolení by aj tento človek opäť fungoval popri vás.

M. Kusein: V zmysle platnej legislatívy zástupcom primátora mesta môže byť len niekto zo zvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Výber viceprimátora vždy závisí od výsledkov volieb a od dohôd s poslancami a klubmi. V prípade môjho zvolenia však budem chcieť spolupracovať s viceprimátorom, ktorý bude mať odborné, manažérske a ľudské predpoklady do budúcnosti viesť mesto. Pokladám za dôležité vychovávať a viesť mladých šikovných ľudí k tomu, aby mohli byť v budúcnosti nástupcami odchádzajúcej generácie. V súčasnosti kandiduje veľa mladých a šikovných ľudí, viem si predstaviť úzku spoluprácu s viacerými z nich. V prípade môjho zvolenia je však potrebné, aby navrhnutý viceprimátor mal podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov, aby som mohol realizovať svoj volebný program a dodržať sľub, ktorý som dal svojim voličom.

Kedy konečne začnú fungovať v Môťovej celý deň semafory? Ráno keď idú, tak je dobre, ale poobede a večer sa už človek na hlavnú cestu nedostane. To nikomu nevadí, že sú tam na okrasu?

L. Balkovičová: Keď som sa v roku 2014 ujala funkcie, ihneď ako jednu z prvých vecí som riešila spustenie svetelnej križovatky ulíc Lučeneckej a Mládežníckej. V spolupráci s dopravným inšpektorátom a Slovenskou správou ciest sme v roku 2015 dva týždne testovali spustenú celodennú prevádzku svetelnej signalizácie. A ukázalo sa, že v ranných hodinách má jej prevádzka svoje opodstatnenie. V poobedňajších hodinách počet áut vychádzajúcich zo sídliska je minimálny oproti počtu áut, ktoré sa v kolónach pomaly posúvajú z centra mesta. Na základe výsledkov testovania povolil dopravný inšpektorát svetelnú reguláciu len v ranných hodinách.

M. Kusein: Už včera bolo neskoro, takže treba, aby fungovali čím skôr. Semafor na Lučeneckej ceste musí riadiť premávku nielen ráno, ale aj v čase popoludňajších a večerných dopravných špičiek. Obyvatelia Sekiera, Môťovej a Lipovca však musia mať bezproblémový a bezpečný prístup do svojich obydlí práve v dopravne najexponovanejších hodinách.

M. Snopko: Fungovať budú celý deň, keď bude Matej Snopko primátorom Zvolena. Následne budeme trvať na vybudovaní kruhového objazdu. Pred časom už semafory fungovali v celodennom režime, vytvárali sa však na hlavnej ceste veľké kolóny. Správny režim existuje a vieme ho nastaviť.

Riešenie problematiky minoritnej komunity vo Zvolene je vo volebnom programe iba u jedného kandidáta na primátora. Akútna potreba riešenia bytového domu z jednej tretiny vyhoreného v časti Zvolen - hrad ohrozuje z pohľadu statiky viac ako sto obyvateľov. Nejde iba o poskytnutie finančných prostriedkov, resp. nových bytov, ale komplexné riešenie problematiky v tejto časti mesta v novom volebnom období.

L. Balkovičová: Tento problém systematicky riešime už štyri roky a na jeho doriešenie nám postačia ďalšie štyri roky. Začali sme prácou s deťmi v komunitnom centre, ktoré už dnes nám pomáhajú angažovať svojich rodičov na čistení okolia bytovky. V spolupráci so Stredoslovenskou energetikou sa nám podarilo zlikvidovať chatrče a vyčistiť pozemky bývalých záhradiek. Niekoľkých obyvateľov bytovky sa nám podarilo zapojiť do trvalého pracovného procesu v Continentali, čím sa stali vzorom a motiváciou pre ostatných. Cez inštitút osobitného príjemcu, keď mesto inkasuje ich sociálne dávky, učíme rodiny hospodáriť s peniazmi a platiť aj povinné poplatky mestu. Naším cieľom je, že budú mať splatené všetky svoje dlžoby, získajú prácu, budú vedieť s peniazmi rozumne hospodáriť a môžu tak požiadať o prípadné pridelenie nízkoštandardných bytov. K tomuto cieľu im pomáhajú občianske hliadky, terénni sociálni a aj komunitní pracovníci.

M. Kusein: Najväčším problémom sociálno-ekonomického statusu Rómov a ich správania je nedostatok vzdelania. To im znemožňuje získať prácu a bývanie. Preto zmena ich statusu a teda aj správania vedie cez väčší tlak na ich vzdelávanie. Myslím, že táto rovnica je jasná. Je to však cesta dlhá a vyžaduje si väčšiu spoluprácu aj s vládou a mimovládnymi organizáciami, vrátane väčšej podpory pre komunitných pracovníkov. Objekt v časti Zvolen - hrad skutočne ohrozuje nielen jeho obyvateľov, ale aj obyvateľov blízkych bytoviek a domov. Na Slovensku existuje už niekoľko pozitívnych príkladov riešenia takéhoto problému, Zvolen sa môže inšpirovať. Počas môjho primátorovania sa mesto vysporiadalo s podobnými problémami na bytovkách pod Strážami a verím, že ak dostanem príležitosť, vyriešim aj tento problém.

Okrem tohto problému bytovky je táto mestská časť vybavená potrebnou infraštruktúrou. Nešpecifikovali ste vo svojej otázke konkrétne, čo máte na mysli pod pojmom komplexne, takže odpoviem stručne. Plnenie všetkých komunálnych úloh v zmysle platnej legislatívy tak ako v ostatných mestských častiach. Zimná a letná údržba, bezpečnosť, čistota.

M. Snopko: Na riešenie daného problému vo Zvolene treba odvahu a nebáť sa asociálov. Po minulé volebné obdobia nechali vedenia mesta prerásť tento problém do nekontrolovateľnej situácie. A riešenie? Presne také, ako sme spravili na Pribinovej ulici v Môťovej. Tam sme ukázali, že sa netreba báť a postupovať v zmysle platnej legislatívy tak, aby bol chránený v prvom rade slušný občan.

Čo plánujete urobiť pre to, aby nemuseli mladí za adekvátne ohodnotenou prácou odchádzať zo Zvolena?

L. Balkovičová: Musíme si úprimne priznať, že Bratislave či dokonca západoeurópskym mestám môžeme v tejto oblasti konkurovať veľmi ťažko. Využívame každú možnosť rokovať s firmami o možnosti ich pôsobenia vo Zvolene, sama som sa rozprávala s veľvyslancami viacerých krajín a preberali sme práve otázku možností pôsobenia zahraničných podnikateľov v našom meste. Všetko stojí a padá na nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá odchádza inam. A sme v začarovanom kruhu, z ktorého je veľmi ťažké vystúpiť. Zapájame sa však do každého projektu, ktorý má za cieľ pomáhať mladým ľuďom nájsť si v našom meste adekvátnu prácu - spomeniem projekt EPIC, v ktorom sme účastní spolu s viacerými zvolenskými zamestnávateľmi. Snažíme sa byť nápomocní domácim podnikateľom, vytvárať pre nich podmienky, aby zo strany mesta nielenže nepociťovali žiadne prekážky svojej činnosti, ideálne aby rozširovali svoje prevádzky a naberali čoraz viac zamestnancov. Je to dlhodobá a postupná práca a my v nej určite budeme pokračovať. Nezamestnanosť v meste klesla a my máme záujem, aby tento trend pokračoval.

M. Kusein: Chcem získať zahraničného investora v IT sektore (podobne, ako sme to dokázali s firmou Continental, ktorá dnes zamestnáva viac ako 1300 ľudí), chcem pre mladých začať budovať mestské nájomné byty. Je veľmi dôležité, aby sa mladí Zvolenčania mali kde kultúrne vyžiť a zabaviť, a nemuseli za zábavou dochádzať do okolitých miest. Bol by som rád, aby už mladí nenazývali naše mesto „mestom duchov“. Chcem priniesť väčšiu žánrovú rôznorodosť kultúrnym podujatiam na Námestí SNP. Taktiež mám v úmysle zatraktívniť tradičný jesenný jarmok viacerými remeslami a kvalitným kultúrnym programom.

M. Snopko: Kľúčová je podpora investorov a vytváranie podmienok, aby investície do Zvolena prichádzali. Skvalitniť trh práce vo Zvolene. V spolupráci s BBSK a magistrátom BB vytvoriť spoločný program rozvoja miest a území medzi Zvolenom a Banskou bystricou. Stále sme presvedčení, že nevyužívame potenciál strategického umiestnenia v strede republiky, že máme medzinárodné letisko a Zvolen je križovatkou cestnej a železničnej dopravy. Prínosom bude znovuobnovenie osobnej železničnej dopravy Zvolen – Šahy. V tomto trende chceme naďalej pokračovať.

Všetky tieto riešenia obsahuje náš rozsiahly program Zvolen pre ľudí, ktorý Zvolenčania poznajú. Od vybudovania Neresnice, cez denný stacionár pre seniorov, severný obchvat Zvolena... Máme tiež prepracovaný program na podporu zvolenských podnikateľov a živnostníkov. Spočíva v tom, aby firmy nevozili svojich zamestnancov z celého Slovenska do Zvolena, ale aby zamestnávali našich ľudí.

Najčítanejšie na My Zvolen

Inzercia - Tlačové správy

 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 3. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 4. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 5. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 6. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 7. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 8. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. MetLife prináša novinky v skupinovom poistení pre zamestnancov
 3. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 4. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 5. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 6. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 7. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 8. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 31 240
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 193
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur. 14 335
 4. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 11 319
 5. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 6 016
 6. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 4 168
 7. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 3 862
 8. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať? 3 844

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Bílý tíň
 2. Rudolfa Vallová: Prvý apríl v turizme
 3. Jozef Ďanovský: Umenie Žiť
 4. Anton Kovalčík: Čím je dláždená cesta do Kremľa? 1 - Zopár výbuchov.
 5. Ivan Čáni: Robert a Lucinka.
 6. Peter Svoreň: Erste Group zasiahla banková neistota najsilnejšie, z úderu by sa však mala čoskoro zotaviť
 7. Erika Telekyová : Pomocníčka je svetový bestseller, ktorý vás vtiahne do deja. Na pretras sa dostanú aj tabuizované témy a hra s mysľou
 8. Ľubomír Maretta: Svetlo
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 45 499
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 25 123
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 10 081
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 114
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 814
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 563
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 109
 8. Post Bellum SK: Ľudáci sa zbavili najprv židovských dievčat a mladých žien 3 922
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Zvolen - aktuálne správy

Výber TOP športových správ z regiónov.


19 h

Pracovné vzťahy sa dajú utužovať rôznym spôsobom, čo tak futbal? Postavte v práci tím a zmerajte si sily v unikátnej celoslovenskej súťaži MY Liga zamestnancov.


16 h
MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


21 h
Mária Magdaléna prišla na svet v dočasných priestoroch.

V dočasných priestoroch sa už narodilo prvé bábo.


20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Hornej Nitre v priebehu týždňa šelmy útočili dvakrát.


24 h

Smrť známeho veterinára z Trnavy všetkých šokovala.


31. mar

Takmer štyridsať otázok pre trénera-legendu. Takto zachránil Nitru.


20 h

Cestujúcich, ktorí sa pri udalosti nezranili, prepravil náhradný spoj.


TASR 31. mar

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Bílý tíň
 2. Rudolfa Vallová: Prvý apríl v turizme
 3. Jozef Ďanovský: Umenie Žiť
 4. Anton Kovalčík: Čím je dláždená cesta do Kremľa? 1 - Zopár výbuchov.
 5. Ivan Čáni: Robert a Lucinka.
 6. Peter Svoreň: Erste Group zasiahla banková neistota najsilnejšie, z úderu by sa však mala čoskoro zotaviť
 7. Erika Telekyová : Pomocníčka je svetový bestseller, ktorý vás vtiahne do deja. Na pretras sa dostanú aj tabuizované témy a hra s mysľou
 8. Ľubomír Maretta: Svetlo
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 45 499
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 25 123
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 10 081
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 114
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 814
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 563
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 109
 8. Post Bellum SK: Ľudáci sa zbavili najprv židovských dievčat a mladých žien 3 922
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu