Streda, 23. október, 2019 | Meniny má Alojzia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Venčenie psa bez dozoru

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 3 roky a 4 mesice
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: Mestský úrad Zvolen
Lokalita: Zvolen
Ulica: A. Hlinku 41-47
Dátum nahlásenia: 16.6.2016
Dátum poslednej aktivity: 7.8.2016

Majitelia z A. Hlinku 41 vypúšťajú psa pred panelák bez dozoru, pes nemá obojok ani vôdzku, ani košík. V blízkosti paneláku sa nachádza detské ihrisko. Ako je to s voľným pohybom psov pri bytových domoch a ihriskách? Neboli v minulosti vymedzené plochy pre ich voľný pohyb bez vôdzky? Na Zlatom potoku to myslím bola lúka za konečnou.

Predstavuje to potenciálne riziko pre deti hrajúce sa na ihrisku, keď pes nemá pri sebe majiteľa. Keď pes nie je pod dozorom, teda nedochádza ani k odstráneniu prípadného exkrementu, keď vykoná svoju potrebu.

Ako sa tento podnet riešil:

28.06.2016
Zainteresovaná strana
Autor: Hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška
Dátum reakcie: 28.06.2016 (11 dní a 22 hodín od nahlásenia)

NR SR v roku 2002 prijala zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Pes podľa uvedeného zákona napríklad nemusí mať na verejnosti náhubok. Podmienka nosiť náhubok je len u psa, ktorý už v minulosti pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý.

Voľný pohyb psa je povolený len na miestach určených v zmysle VZN mesta Zvolen č. 74 o podmienkach držania psov na území mesta Zvolen. Na sídlisku Zlatý potok je pre tento účel vyčlenená parcela KN č. 2000/23, teda trávnatá plocha pod záhradkami na Ulici A. Hlinku. Je zakázané vodiť psov na detské ihriská. VZN mesta Zvolen č. 135 tak isto zakazuje ponechávať psov bez dozoru. Ak pes znečistí verejné priestranstvo exkrementom, ten, kto psa vedie, je povinný ho bezprostredne odstrániť.

Ak má čitateľ vedomosť o porušovaní niektorého z ustanovení spomínaných VZN, môže kontaktovať mestskú políciu.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@naszvolen.sk
Venčenie psa bez dozoru

Miesto hláseného podnetu