Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Prejazd zakázaný

Aktuálny stav podnetu: Nový Tento stav trvá: 2 roky a 3 mesice
Autor podnetu: Peter
Rieši: redakcia
Lokalita: Zvolen
Ulica: A. Bernoláka
Dátum nahlásenia: 7.7.2017
Dátum poslednej aktivity: 18.7.2017

Ulica A. Bernoláka je výraznou mierou využívaná ako skratka na tranzit vozidiel v smere od DT. Tento problém sa podarilo po rokoch "takmer" vyriešiť 14. 3. 2017, keď komisia dopravy schválila osadenie dopravnej značky č.B 37 - Prejazd zakázaný - je to vedené ako uznesenie č.26/2017, za ktoré hlasovali všetci prítomní členovia - okrem iných aj zástupca Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) Zvolen.

Čakalo sa teda už iba na fyzické osadenie dopravnej značky, keď zrazu prišla zamietavá odpoveď z ODI - teda ten istý zástupca, ktorý predtým súhlasil s osadením dopravnej značky, zrazu "zmenil" názor. Jeden človek tak ignoruje rozhodnutie viacčlenného orgánu (komisie dopravy).

Ul. A. Bernoláka má slúžiť na prístup vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice, namiesto toho sme často svedkami, ako uviazne v kolóne tranzitujúcich vozidiel. Cieľom osadenia dopravnej značky bolo, aby tento tranzit nešiel Ul. A. Bernoláka, kde sú rodinné domy, ale cez Bystrický rad, čo je iba o 100 m dlhšie.
Tento tranzit vozidiel spôsobil zničenie vozovky (výtlky, od ktorých sa trasú okná domov, o hluku ani nehovorím - za 1 h prejde Bernolákovou ulicou 250 vozidiel). Je to štvrť IBV, ale kompetentných to vôbec netrápi.

Žiadam o vykonanie uznesenia č.26/2017, ktoré bolo jednohlasne prijaté na zasadnutí komisie dopravy pri MsZ Zvolen dňa 14. 3 .2017.

Ako sa tento podnet riešil:

18.07.2017
Redakcia
Autor: redakcia
Dátum reakcie: 18.07.2017 (11 dní a 2 hodiny od nahlásenia)

O stanovisko sme požiadali mesto Zvolen. To cez svojho hovorcu Martina Svatušku v stanovisku napísalo:

Komisia dopravy naozaj odporučila osadenie dopravnej značky "Prejazd zakázaný" na začiatku jednosmernej ulice A. Bernoláka, okresný dopravný inšpektorát však na jej umiestnenie napokon nedal súhlas. Mesto, aj odborná komisia musí rešpektovať zákon, ktorý v tomto prípade hovorí, že obec a cestný správny orgán môžu určovať dopravné značky len so súhlasom dopravného inšpektorátu. Ako už bolo spomenuté, súhlas vydaný nebol, preto dopravnú značku nie je možné umiestniť.

O vyjadrenie sme požiadali aj políciu, keď ho získame, doplníme ho.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@naszvolen.sk
Prejazd zakázaný

Miesto hláseného podnetu