Streda, 23. október, 2019 | Meniny má Alojzia

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Pustý hrad

Popis

Archeologický výskum a sanačné práce na Pustom hrade začali od 1. júna a potrvajú do 30. septembra 2016. Na Dolnom hrade sa realizujú archeologické sondy pri západnej línii opevnenia, pri takzvanom spojovacom múre a pri južnej stene kráľovskej obytnej veže. Sonda pri západnej línii opevnenia, pod ktorou sa nachádza starší praveký val, nám pomôže spresniť informácie o dobe vybudovania opevnenia Dolného hradu aj staršieho kamenno-zemného opevnenia pod ním. Zároveň budú ich výsledky podkladom pre následnú stavebnú sanáciu. Sonda pri spojovacom múre overí spôsob jeho založenia a zistí aj funkciu a obdobie vzniku hlbokej jamy v jeho susedstve. Sonda pri kontakte severnej steny veže a západnej línie opevnenia overí možnú existenciu drevených stavieb v tomto priestore a ďalšie nálezové situácie, ktoré sa tu nachádzajú.
Už prvý mesiac výskumu na Dolnom hrade priniesol zaujímavé nálezy. Objavili sme súbor veľmi pekne plasticky zdobenej keramiky badenskej kultúry z neskorej doby kamennej, kamennú industriu, keramiku zo stredoveku, hroty šípov, kostené súčasti kuše a podobne. 
Na Horný hrad sa plánujeme presunúť s archeologickým výskumom od polovice júla. Budeme tam realizovať päť archeologických sond. Dve budú pri obytnej veži na najvyššej kóte, ďalšie dve pri druhej veži a jedna sonda bude pri východnej línii opevnenia. Cieľom výskumu na Hornom hrade je získanie archeologických nálezov, ktoré spresnia stavebný vývoj hradu. Vďaka vlaňajšiemu výskumu hradnej cisterny vieme, že objekty, ktoré sa v jej okolí nachádzajú, sú staršie, ako sa pôvodne predpokladalo. Drevené artefakty z cisterny posunuli jej výstavbu jednoznačne na prelom 13. a 14. storočia. Doteraz bol jej vznik určovaný do polovice 14. storočia.
V sezóne 2016 je plánované skúmanie kultúrnych vrstiev osídlenia hradného kopca, ktoré okrem stredoveku siahajú až do praveku. Veríme, že sa podarí objasniť aj protohistorické (laténske) osídlenie miesta. 
Okrem archeologického výskumu sa na Pustom hrade budú realizovať aj stavebno-konzervačné práce. Na Dolnom hrade sa už začína stavebne stabilizovať hlavná vstupná brána. Na Hornom hrade sa aktuálne dokončuje zastrešenie hradnej cisterny. Strecha ju bude chrániť pred vodou, ktorej zamŕzanie v zimných mesiacoch poškodzovalo kvalitné stredoveké omietky na jej stenách. Kompletne sa preškáruje, opraví a premuruje tiež západná prístavba paláca v bezprostrednom susedstve cisterny aby spĺňala statické požiadavky. 
V letnej top sezóne (júl-august) bude na Pustom hrade pracovať viac ako 50 ľudí denne. Od júla do augusta sa na hrade počas dvoch mesiacov vystriedajú desiatky stredoškolákov a vysokoškolákov z regiónu. Najintenzívnejšie sa však bude na hrade pracovať od polovice júla do polovice augusta počas medzinárodnej Letnej školy archeológie, keď prídu študenti aj zo zahraničia. Už štvrtý rok sa počas štyroch mesiacov na prácach na Pustom hrade podieľajú aj nezamestnaní v rámci projektu obnovy kultúrneho dedičstva. Tento rok ich na hrade pracuje trinásť.
Výskum, konzervačné práce a údržbu hradného areálu finančne podporuje mesto Zvolen už od roku 1992. Ďalšie financie sú z rôznych grantov. Od roku 2010 každoročne výskum a obnovu Pustého hradu podporuje Ministerstvo kultúry prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom. Mzdy nezamestnaným sú refundované z eurofondov prostredníctvom úradov práce. Každoročne je tiež nápomocný Medzinárodný vyšehradsky fond, ktorý podporuje Letnú školu archeológie na Pustom hrade i na neďalekom hrade Peťuša. Na práce na hrade a jeho propagáciu sme získali prostredníctvom združenia ARCHEOFACT aj grant z Banskobystrického samosprávneho kraja.
 

Aktuálne hráme

Pustý hrad na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne