Utorok, 22. október, 2019 | Meniny má Sergej

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Detva v kontexte Vígľašského panstva

Kde a kedy ?

Výstava Detva v kontexte Vígľašského panstva je zatiaľ poslednou stálou historickou výstavou na pôde Podpolianskeho múzea sprístupnenou v decembri 2012.

Popis

Výstava Detva v kontexte Vígľašského panstva je zatiaľ poslednou stálou historickou výstavou na pôde Podpolianskeho múzea sprístupnenou v decembri 2012. Predchádzal jej výskum v archívoch a získavanie prameňov v spolupráci s rôznymi inštitúciami, mnohé, hlavné fotografické materiály poskytli aj súkromné osoby zo svojich archívov. Cieľom výstavy nie je podať detailnú históriu Vigľašského panstva a  Detvy, nakoľko téma je veľmi rozsiahla. Neumožňujú to ani skromné priestorové podmienky v múzeu. Výstava však predstavuje vodiacu niť od prvopočiatkov vzniku Vígľašského zámku, panstva, Detvy samotnej, pristavuje sa pri najvýznamnejších udalostiach,  majiteľoch, rodoch a podčiarkuje kontext s európskymi dejinami od 14. do 20. storočia.  Široká laická i odborná verejnosť si môže prezrieť zaujímavé  písomné, obrazové či fotografické dokumenty doplnené o výber  z archeologických nálezov z Kalamárky či Vígľašského zámku. V časti výstavy o Detve zaujme okrem iného aj reprezentatívny výber výrobkov zo sklární na Podpoľaní či precízne zvládnutá práca na výrobe faksimile privilegiálnej listiny Františka I. Habsburského z 13. 12. 1811, ktoru udeľuje panovník Detve trhové a jarmočné práva a štatút mestečka. Príprava a realizácia výstavy bola možná  vďaka finančnej podpore  Komisie Kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. Podľa záujmu je možné pre rôzne vekové kategórie návštevníkov popri bežnom lektorskom výklade pripraviť aj sprievodné podujatia k danej tematike.