Štvrtok, 25. apríl, 2019 | Meniny má Marek

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Ovce moje, ovce... (Valaská kultúra na Podpoľaní)

Kde a kedy ?

09. júla 2009 sprístupnilo Podpolianske múzeum vo svojich priestoroch stálu expozíciu Ovce moje, ovce...

Popis

09. júla 2009 sprístupnilo Podpolianske múzeum vo svojich priestoroch stálu expozíciu Ovce moje, ovce..., ktorá bola zavŕšením trojročného projektu dokumentácie a prezentácie salašníckeho chovu oviec pod Poľanou. Prvá výstava sa uskutočnila v roku 2006 pod názvom Ovčiarstvo na Podpoľaní, kde sa návštevníci mohli oboznámiť s pôvodom a spôsobom chovu oviec u nás, s tradičným i modernejším spracovaním ovčieho mlieka. V roku 2007 múzeum realizovalo druhú etepu projektu - výstavu Salašnícky riad Ladislava Slobodníka, v rámci ktorého poskytlo priestor významnému ľudovému výrobcovi Ladislavovi Slobodníkovi z Podkoníc.Tretia etapa v roku 2008 bola venovaná bryndziarstvu ako odvetviu, ktorého korene siahajú práve do Detvy. Hlavnou myšlienkou expozície je upozorniť návštevníka na pôvod a spôsob života Podpoľancov a na skutočnosť, že je stále veľmi živý a inšpiratívny. Dôkazom toho, že salašníctvo žije vo svojej materiálnej i duchovnej podobe dodnes, sú aj jedinečné ľudovo - umelecké výrobky a ľudová drevorezba súčasných výrobcov Podpoľania, ktoré predstavujú časť expozície. V ďalších časiach návštevníkovi predstavujeme  tradičné spôsoby salašníctva, pôvodné  technológie spracovania ovčieho mlieka, salašnícky riad či vývoj bryndziarstva v tomto regióne.Všetky tri výstavy aj trvalú expozíciu múzeum zrealizovalo vďaka finančnej podpore  Ministerstva kultúry SR a dofinancovaniu Mesta Detva.Väčšia časť zbierkových predmetov do galérie ľudových výrobcov v expozícii bola získané vďaka finančnému príspevku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. 27.4. 2012 bola v rámci expozície slávnostne sprístupnená zmenšená replika salaša s príslušenstvom a honelnicou. Vyrobená je  podľa autentických predlôh v pomere 3:1 s rešpektovaním tradičnej  technológie a postupov (výrobca Ladislav Slobodník, Podkonice). Spolu s figúrkami baču, valachov a oviec slúžia ako interaktívne predmety pre verejnosť so špecifickým zameraním pre pre deti a mládež. Expozíciu so salašom dopĺňajú priebežne počas roka sprievodné podujatía pre predškolské, školské zariadenia i širokú verejnosť s rovnomennou tematikou.